Locuri de Munca la FISC – 300 de locuri de munca la ANAF

ANAF scoate la concurs aproximativ 300 de locuri de munca vacante.

Asadar, daca vrei sa lucrezi pentru FISC-ul romanesc acum este timpul. Locurile de munca scoase la concurs de ANAF sunt la Directia generala antifrauda fiscala din care 108 posturi la Directia de combatere a fraudelor.

Astfel daca va surade  sa “luptati” pentru statul Roman si sa combateti fraudele fiscalae, aflati ca in perioada 29 ianuarie – 12 februarie 2014, în zile lucratoare, între orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) si 8:30 – 14:30 (vineri) dosarele complete se depun de catre candidati care vor sa se angajeze la ANAF, la sediul din Piata Alba-Iulia nr.6, bloc I5, sector 3, parter (in dreapta), sala de sedinte.

Concursul de angajare la AMAF consta în trei etape, dupa cum urmeaza:

a) selectia dosarelor de înscriere
b) proba scrisa
c) interviul

Proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila si se va desfasura in data de 01 martie 2014.

Prin proba scrisa se urmareste testarea cunostintele teoretice necesare ocuparii functiilor publice pentru care se organizeaza concursul.

Iata si ce ce trebuie sa contina dosarul de inscriere pentru angajarea la Directia generala antifrauda fiscala

a) cererea de înscriere privind participarea la concurs, (fata-verso) al carei model este prevazut în anexa nr. 3 la prezentul anunt;
b) copia actului de identitate;angajari locuri de munca anaf departament fraude fiscale
c) copia certificatului de casatorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate;
d) copia diplomei de licenta sau echivalenta;
e) copia carnetului de munca sau adeverinta doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
f) copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz;
g) cazierul judiciar;
h) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior desfasurarii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; adeverinta trebuie sa contina, în clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia;
i) o declaratie pe propria raspundere, al carei model este prevazut în anexa nr. 4 la prezentul anunt;
j) curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, al carui model este prevazut în anexa nr. 5 la prezentul anunt;
k) documentele care atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (7) lit. b) si c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru îmbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, respectiv avizul psihologic care priveste evaluarea psihologica complexa a candidatului si avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului.

Acestea fiind spuse intrati pentru mai multe detalii pe site-ul ANAF si mult succes in a deveni un vajnic luptator sau luptatoare impotriva fraudei fiscale din Romania.Tags: , , ,

INFORMATII DIVERSE UTILE.

Comments are disabled